Velkommen til Nr. Galten Vandforsyning a.m.b.a.

Selvaflæsning kan foretages i perioden fra 30-11-2022 til 15-12-2022