Velkommen til Gjessø Vandværk

Forbrugernr og Adgangskode står øverst til højre på din Opkrævning.

Log på

Forbrugernr
Adgangskode