Velkommen til Granly Vandværk a.m.b.a.


Forbrugernr og Adgangskode står øverst til højre på din Årsopgørelse og Acontoopkrævning.

Efter 'Log på' kan du under fanebladet 'Opgørelser' se og udskrive kopi af dine seneste årsopgørelser.

Log på

Forbrugernr
Adgangskode